مديريت مالي

 

مديريت مالي بيمارستان ابن سينا   در طبقه دوم ساختمان پزشكان بيمارستان واقع شده است و وظايف اين واحد به شرح زير مي باشد.

 1. مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات و سیاستهای اعتباری و وصول مطالبات و نظارت بر حسن اجرای امور
 2. تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقد و سایر دارائیهای پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری
 3. دریافت گزارشهای مالی از واحدها و سایر مدیریت ها و بررسی و اظهار نظر بر آنها و تحلیل مغایرتها
 4. اعمال نظارت و کنترل بمنظور حسن اجرای قوانین ، مقررات ، دستور العملها و بخشنامه های مالی در واحدهای مختلف
 5. نظارت و کنترل بمنظور حفظ و نگهداری اموال و دارایی های شرکت
 6. برنامه­ریزی بمنظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود و زیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف
 7. برنامه ریزی و کنترل اقلام بمنظور اداره دارائیها و سرمایه در گردش شرکت و تامین اعتبار مورد نیاز واحدهای مختلف بر اساس بودجه سالانه که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده باشد .
 8. پیش بینی ، طرح ریزی و ارائه بودجه دوره ای شرکت بر اساس برنامه ها ، پروژه ها و سفارشات و نیازهای اعلام شده واحدهای مختلف و استراتژی اعلام شده از سوی هیئت مدیره ، با در نظر گرفتن روند سنواتی منابع و مصارف و تغییرات احتمالی آتی
 9. ارتباط و هماهنگی مستقیم با سایر مدیریت ها و کلیه واحدهای تحت پوشش شرکت و شرکتهای گروه یا سایر شرکتها و مؤسسات مرتبط با فعالیت های مالی شرکت
 10. بررسی و کنترل تعرفه ها و نرخ گذاری جهت هر یک از خدمات بیمارستان
 11. هماهنگی با سازمان های بیمه گری خدمات درمانی و اخذ تعرفه های جدید و تغییرات در تعرفه ها و مقررات و تحویل به ریاست جهت ابلاغ
 12. بستن حسابها و تهیه صورتحسابهای مالی قانونی و گزارشات پایان سال
 13. تهيه و تدوين صورتهاي مالي از طريق نظارت مستمر بر عمليات امور مالي و محاسباتي و تنظيم حسابها بر اساس آئين نامه تحرير دفاتر و ضوابط مربوطه  و تنظيم اظهارنامه مالياتي

 

واحدهاي تابعه :

حسابداري ، ترخيص ، بيمه گري و امور قراردادها ، صندوق ، درآمد ، اموال و حسابداري انبار

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050