مدير روابط عمومي و بازاريابي

 

 

مديريت روابط عمومي و بازاريابي ابن سينا با سركار خانم دكتر مهسان زارع داراي مدرك دكتري مديريت كسب و كار(ِDBA) مي باشد كه اين واحد در طبقه دوم ساختمان پزشكان بيمارستان واقع شده است.

بيمارستان تخصصي ابن سينا،بهترين بيمارستان تهران كجاست؟،مهسان زارع،مدير روابط عمومي و بازاريابي

شرح وظايف روابط عمومي و بازاريابي

1- افكارسنجي ،نظرسنجي ،بررسي شكايات بيماران از طريق مصاحبه و پرسشنامه با هدف جلب رضايتمندي سه بعدي

2- اطلاع رساني و نشر اخبار به عموم مردم نسبت به خدمات درماني ابن سينا از طريق شبكه هاي احتماعي ،وب سايت چند زبانه،تبليغات محيطي داخلي و خارجي

3-انجام امور مربوط به مناستهاي ويژه مانند كنفرانس خبري ،افتتاحيه ها ،اداره جشن ها و برنامه هاي داخلي، كنفرانس علمي ،اعياد و مهماني ها

4-تدوين "تقويم جامع ارتباطات سازماني"مركز درماني ابن سينا شامل مناسبتهاي فرهنگي، مذهبي و اجتماعي و همچنين برنامه هاي داخلي سالانه طرحهاي غربالگري سلامت جهت اجراي هر كدام از برنامه ها

5-برقراري امكانات رفاهي جهت تقويت هر چه بيشتر روحيه تفاهم بين كاركنان،مديران سازمان و زمينه سازي براي برقراري ارتباطات بهتر بين آنها

6-تعامل با مطبوعات، راديو ،تلويزيون و خبرگزاريها و بهره برداري بهينه از آنها براي اطلاع رساني به مردم

7- تبليغات چاپي مانند بوكلت، پمفلت و نشريه هاي داخلي آواي ابن سينا و بنرهاي آموزشي درماني محيط داخل

8- نوآوري و خلاقيت و طراحي فعاليت هاي جديد در قلمرو وظايف روابط عمومي

9- تدوين برنامه جامع بازار يابي مركز درماني ابن سينا شامل بازاريابي شركتي،بازاريابي مستقيم افراد، بازاريابي بين الملل(IPD) ،بازاريابي محتوايي(CM) بازاريابي رابطه گرا(CM) و مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)

10- انجام امور مرتبط با برندينگ گروه پزشكي ابن سينا

11- عضويت در انجمن خدمات بين المللي گردشگري سلامت و حضور مستمر در نمايشگاههاي داخلي و خارجي به منظور معرفي امكانات گروه پزشكي ابن سينا

12- برگزاري كمپين هاي تبليغاتي بر اساس برنامه بازاريابي گروه پزشكي ابن سينا

13-انجام تحقيقات بازار و تحليل رقبا  در حوزه درمان

14- مذاكره افراد و شركتهاي برون سازماني بر اساس اهداف استراتژيك جهت هم افزايي و مشاركت در فعاليتهاي گروه پزشكي ابن سينا

 

 

 

 

 

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050