آدرس و نقاط دسترسي

 

 

آدرس بيمارستان

فلكه دوم صادقيه- ابتداي بلوار آيت اله كاشاني

موقعيت هاي دسترسي بيمارستان در نقشه 

 

 

 

 

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050