ولكام نرس

 

يكي از مشخصه­ ها و خدمات منحصر به فرد بيمارستان ابن سينا وجود نيروي welcome nurse يا همراه بيمار در بيمارستان است.

پرسنل ولكام نرس از زمان بدو ورود بيمار به بيمارستان و پذيرش تا زمان ترخيص در كنار بيمار و پيگير مسائل و مشكلات احتمالي او خواهد بود. نيروهاي ولكام نرس متشكل از افراد تحصيلكرده در رشته مامايي و آشنا به بخش درمان مي­ باشند.بيماران و همراهان مي­توانند با شماره­ گيري كدهاي سه رقمي در هركجاي بيمارستان به نيروهاي ولكام دسترسي پيدا كنند.همراه بيمار( يا نيروي ولكام نرس) در بيمارستان روزانه در دو ساعت مشخص صبح و عصر بر بالين بيماران حاضر شده و به نظرات و مشكلات احتمالي بيماران گوش فرا مي­ دهد تا در اولين فرصت نسبت به رفع مشكل اقدام كند.

پرسنل ولكام نرس بيمارستان :

سركار خانم خواجه پور            09399444152

فرآيند رسيدگي به شكايت بيمار

 

ولكام نرس،welcome nurse،بيمارستان ابن سينا،ولكام نرس بيمارستان ابن سينا،

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050