ارزش هاي سازماني بيمارستان ابن سينا

 

  • رعايت اصول اخلاق پزشكي و اسلامي
  • عدالت در دسترسي به خدمات براي همه مراجعان محترم
  • حفظ كرامت و حقوق انساني
  • نهادينه كردن عملكرد سازمان مبني بر دانش روز
  • اثربخشي خدمات
  • حفظ ايمني بيمار
  • توجه به اصل رضايت­مندي گيرندگان و ارائه دهندگان خدمت
  • تمركز بر اصل بهره­ وري بهينه منابع

 

بيمارستان تخصصي ابن سينا،بهترين بيمارستان تهران كجاست؟، ابن سينا

 

 

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050