چشم انداز ابن سينا

 

 

مركز درماني ابن سينا تصميم دارد؛ تا با افزايش سطح كيفي سرويس هاي درماني، بهداشتي و خدماتي خود انتظار مردم را از كيفيت دريافت خدمات درماني بالا ببرد.

آروزي ما كسب درجه ممتاز در ميان ساير مراكز درماني مي باشد. لذا در جهت ارائه خدمات درماني ايمن و اثر بخش به بيماران،‌ با هزينه درماني مناسب و از نظر كيفيت مطابق با استانداردهاي بين المللي تلاش مي كند.

پزشكان و منابع انساني اين سازمان با استفاده از دانش حرفه اي ،‌مهارت و رفتار سازگار با فرهنگ ابن سينا در جهت رشد و تعالي آن تلاش كرده تا به اهداف و آرمانهاي موجود در بيانيه ماموريت برسد.

 

بيمارستان تخصصي ابن سينا،بهترين بيمارستان تهران كجاست؟، ابن سينا

 

 

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050