بيانيه ماموريت ابن سينا

 

 

مركز درماني تخصصي ابن سينا ، رسالت اصلي خود را در درمان و آموزش بيماران با بهره گيري از تكنولوژي و دانش روز دنيا و به كار گيري پزشكان و پرسنل متخصص مي داند.

شايستگي ممتاز خود را در كسب رضايت خانواده ابن سينا شامل بيماران، پزشكان، سهامداران،‌ همكاران و سازمانهاي طرف قرارداد، فارغ از نژاد، رنگ،‌ موقعيت اقتصادي و اجتماعي مي شناسد.

لذا كسب سود و خوش نامي خود را از طريق ارائه خدمات بهنگام، با كيفيت، براساس ارزشهاي اخلاقي و اصول حاكميت باليني و ايمني بيمار تضمين مي نمايد.

 

بيمارستان تخصصي ابن سينا،بهترين بيمارستان تهران كجاست؟، ابن سينا

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050