تاریخ 1395/12/11 زمان 10:31:16 بازدید 1219
بازديد معاون وزير بهداشت نيجر و افغانستان از بيمارستان ابن سينا

 


آنارد ايسماريل و دكتر فدا محمد پيكان از معاونان وزارت بهداشت نيجر و افغانستان عصر ديروز از  بيمارستان    ابن سينا بازديد نمودند. 
به گزارش روابط عمومي بيمارستان ابن سينا، معاونان وزارت بهداشت نيجر و افغانستان ضمن ابراز خوشحالي از حضور در ايران و بازديد از توانمندي هاي بيمارستان ابن سينا چشم انداز روشني از همكاري در آينده را پيش بيني كردند.
دكتر فدا محمد پيكان ضمن اشاره به هزينه هاي درمان در كشور افغانستان كه مبلغي بالغ بر 180 ميليون دلار در سال است و همينطور كيفيت پايين تجهيزات پزشكي در اين كشور؛ تجربيات و امكانات و توانايي هاي صنعت درمان ايران را در بهينه سازي و ياري رساندن در اين راستا را از الويت هاي مهم دانستند.  وي با اشاره به اهميت دوره هايي چون MBA مديريت بيمارستاني و همينطور دوره آموزشي اعتباربخشي براي مديران و كاركنان مراكز درماني و بيمارستان ها، نسبت به اعزام دانشجو و علاقمندان اين حوزه به كشورمان ايران استقبال نمودند.  
در ادامه ؛ آنارد ايسماريل معاون وزير بهداشت نيجر نيز از محدوديت امكانات درماني و كمبود تجهيزات پزشكي در كشور نيجر خبر داد و ضمن ابراز تمايل جهت همكاري با كشورمان؛ استفاده از دانش و توانمندي هاي پزشكي و درماني ايران را در الويت قرار داد.
در اين بازديد موضوعاتي چون بخش بيماران خارجي IPD، آموزش دوره هاي اعتباربخشي، تجهيزات پزشكي ، مديريت بيمارستان و ساير موارد آموزشي درماني و ... مورد بحث قرار گرفت تا در آينده اي نزديك در اين زمينه ها همكاري صورت گيرد.

 

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050