E n g l i s h    

آزمايشگاه پاتوبيولوژي شبانه روزي بيمارستان ابن سينا مجهز به دستگاه‌هاي پيشرفته امروزي و متخصصان مجرب، همه روزه خدمات ويژه زير را به بيماران محترم ارائه مي‌دهد. ادامه مطلب

 

 

در كنار همه بخش هاي تخصصي بيمارستان ابن سينا، مركز تصويربرداري شبانه روزي آن بهترين و پيشرفته‌ترين تجهيزات تصويربرداري را براي همكاري با پزشكان باليني محترم در تشخيص بيماري‌ها، فراهم كرده است. ادامه مطلب

داروخانه ابن سينا، تامين كننده دارو و استوك جراحي مورد نياز مراجعان محترم بوده و يكي از ويژگي‌هاي بارز آن وجود تجهيزات و داروهاي خاص پزشكي كه به دليل قيمت بالا در داروخانه ساير بيمارستان‌ها كمتر موجود است. ادامه مطلب

معرفی پزشکان